ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید تولید قالیکدهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید تولید قالیکدهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید تولید قالیکدهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید تولید قالیکدهذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید تولید قالیکده

ذرع و نیم دستباف تمام ابریشم قم طرح جدید تولید قالیکده

فروخته شده

کد فرش : 30935
محل بافت : قم
عرض : 150 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 70
طرح : خشت و ترنج قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : قهوه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

ذرع و نیم تمام ابریشم دستبافت قم تولیدی قالیکده