ذرع و نیم تبریز کف متن و حاشیه ابریشم طرح جدید کهنذرع و نیم تبریز کف متن و حاشیه ابریشم طرح جدید کهنذرع و نیم تبریز کف متن و حاشیه ابریشم طرح جدید کهنذرع و نیم تبریز کف متن و حاشیه ابریشم طرح جدید کهن

ذرع و نیم تبریز کف متن و حاشیه ابریشم طرح جدید کهن

فروخته شده

کد فرش : 30937
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 159 سانتی متر
رج : 53
طرح : کهن جدید
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز نقشه کهن کف حاشیه و متن ابریشم