ذرع و نیم تبریز طرح هریس پنجاه رج و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح هریس پنجاه رج و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح هریس پنجاه رج و گل ابریشمذرع و نیم تبریز طرح هریس پنجاه رج و گل ابریشم

ذرع و نیم تبریز طرح هریس پنجاه رج و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 30933
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز طرح هریس رنگ جدید گل ابریشم