قالیچه سه متری ماهی جدید نه متن گل ابریشمقالیچه سه متری ماهی جدید نه متن گل ابریشمقالیچه سه متری ماهی جدید نه متن گل ابریشمقالیچه سه متری ماهی جدید نه متن گل ابریشم

قالیچه سه متری ماهی جدید نه متن گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22125
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 152 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید نه متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 10 کیلوگرم

قالیچه سه متری نقشه جدید ماهی