قالیچه تبریز سه متری طرح گنبد شخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز سه متری طرح گنبد شخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز سه متری طرح گنبد شخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز سه متری طرح گنبد شخ لطف الله گل ابریشم

قالیچه تبریز سه متری طرح گنبد شخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22128
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز طرح گنبد دور گلیم گل ابریشم