ذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رجذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

ذرع و نیم طرح جدید ماهی گل ابریشم پنجاه رج

فروخته شده

کد فرش : 30940
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 106 سانتی متر
طول : 153 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم نقشه جدید ماهی گل ابریشم