تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی عباسی ستونی شکارگاهتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی عباسی ستونی شکارگاه

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی عباسی ستونی شکارگاه

آماده فروش

کد فرش : 41030
محل بافت : قم
عرض بدون قاب 29 سانتی متر
طول بدون قاب 93 سانتی متر
عرض با قاب : 50 سانتی متر
طول با قاب : 113 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی عباسی نقشه شکارگاه