تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی عباسی ستونی شکارگاهتابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی عباسی ستونی شکارگاه

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی عباسی ستونی شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41029
محل بافت : قم
عرض : 30 سانتی متر
طول : 93 سانتی متر
عرض با قاب : 50 سانتی متر
طول با قاب : 113 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه