تابلو فرش تمام ابریشم قم تولیدی عباسی شکارگاهتابلو فرش تمام ابریشم قم تولیدی عباسی شکارگاه

تابلو فرش تمام ابریشم قم تولیدی عباسی شکارگاه

فروخته شده

کد فرش : 41026
محل بافت : تبریز
عرض : 34 سانتی متر
طول : 94 سانتی متر
رج : 80
طرح : شکارگاه
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه