شش متری بیرجند طرح ماهی گل ابریشمشش متری بیرجند طرح ماهی گل ابریشمشش متری بیرجند طرح ماهی گل ابریشمشش متری بیرجند طرح ماهی گل ابریشم

شش متری بیرجند طرح ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10856
محل بافت : بیرجند
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : نباتی
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 22 کیلوگرم

شش متری نقشه ماهی بافت بیرجند گل ابریشم