شش متری دستباف نقشه جدید ماهی یازده متن شش متری دستباف نقشه جدید ماهی یازده متن شش متری دستباف نقشه جدید ماهی یازده متن شش متری دستباف نقشه جدید ماهی یازده متن

شش متری دستباف نقشه جدید ماهی یازده متن

فروخته شده

کد فرش : 10858
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 206 سانتی متر
طول : 306 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی یازده متن جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

شش متری تبریز دستبافت طرح جدید ماهی گل ابریشم یازده متن پنجاه رج