قالیچه سه متری تبریز طرح جدید کهن کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید کهن کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید کهن کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید کهن کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید کهن کف متن و حاشیه ابریشم

قالیچه سه متری تبریز طرح جدید کهن کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22133
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 203 سانتی متر
رج : 55
طرح : کهن جدید
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز نقشه کهن جدید کف متن و حاشیه ابریشم