قالیچه تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

قالیچه تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22136
محل بافت : تبریز
عرض : 150 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز طرح گنبد گل ابریشم