قالیچه سه متری تبریز طرح جدید گنبد گل ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید گنبد گل ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید گنبد گل ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید گنبد گل ابریشم

قالیچه سه متری تبریز طرح جدید گنبد گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22140
محل بافت : تبریز
عرض : 158 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم