قالیچه تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین تولیدی روزگردقالیچه تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین تولیدی روزگردقالیچه تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین تولیدی روزگردقالیچه تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین تولیدی روزگردقالیچه تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین تولیدی روزگردقالیچه تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین تولیدی روزگرد

قالیچه تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین تولیدی روزگرد

فروخته شده

کد فرش : 22114
محل بافت : قم
عرض : 135 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 75
طرح : خشتی شیرین قم
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تمام ابریشم قم نقشه خشت شیرین