تابلوی سوزنی فرش سیرجان نقش آهو و بلبل دستبافتابلوی سوزنی فرش سیرجان نقش آهو و بلبل دستباف

تابلوی سوزنی فرش سیرجان نقش آهو و بلبل دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80687
محل بافت : سیرجان
عرض : 33 سانتی متر
طول : 53 سانتی متر
عرض با قاب : 45 سانتی متر
طول با قاب : 67 سانتی متر
رج : 0
طرح : آهو و بلبل
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلویی سوزنی فرش سیرجان نقش آهو و بلبل دستبافت