کناره سوزنی فرش سیرجانکناره سوزنی فرش سیرجانکناره سوزنی فرش سیرجانکناره سوزنی فرش سیرجان

کناره سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 40949
محل بافت : سیرجان
عرض : 71 سانتی متر
طول : 232 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

کناره تمام پشم برجسته باف