تابلو سوزنی باف قوچان نقشه شتر دستبافتابلو سوزنی باف قوچان نقشه شتر دستباف

تابلو سوزنی باف قوچان نقشه شتر دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80685
محل بافت : قوچان
عرض : 46 سانتی متر
طول : 49 سانتی متر
عرض با قاب : 58 سانتی متر
طول با قاب : 61 سانتی متر
رج : 0
طرح : شتر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو گلیم سوزنی قوچان بافت طرح شتر دستبافت