زیر تلفنی سوزنی باف قوچان نقشه چهار بز دستباف

زیر تلفنی سوزنی باف قوچان نقشه چهار بز دستباف

آماده فروش

کد فرش : 80683
محل بافت : قوچان
عرض : 44 سانتی متر
طول : 49 سانتی متر
رج : 0
طرح : چهار بز
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : گل بهی
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ﷼

زیر تلفنی گلیم سوزنی قوچان نقشه چهاربز دستبافت