تابلو گلیم سوزنی باف قوچان نقشه چهار بز دستبافتابلو گلیم سوزنی باف قوچان نقشه چهار بز دستباف

تابلو گلیم سوزنی باف قوچان نقشه چهار بز دستباف

آماده فروش

کد فرش : 80683
محل بافت : قوچان
عرض : 44 سانتی متر
طول : 49 سانتی متر
عرض با قاب : 57 سانتی متر
طول با قاب : 61 سانتی متر
رج : 0
طرح : چهار بز
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : گل بهی
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

تابلو گلیم سوزنی قوچان نقشه چهاربز دستبافت