تابلو گلیم سوزنی باف قوچان نقشه شتر دستبافتابلو گلیم سوزنی باف قوچان نقشه شتر دستباف

تابلو گلیم سوزنی باف قوچان نقشه شتر دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80681
محل بافت : قوچان
عرض : 42 سانتی متر
طول : 49 سانتی متر
رج : 0
طرح : شتر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : قهوه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو گلیم سوزنی قوچان نقشه شتر دستبافت