تابلو گلیم سوزنی باف قوچان نقشه شتر دستبافتابلو گلیم سوزنی باف قوچان نقشه شتر دستباف

تابلو گلیم سوزنی باف قوچان نقشه شتر دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80679
محل بافت : قوچان
عرض : 49 سانتی متر
طول : 50 سانتی متر
عرض با قاب : 57 سانتی متر
طول با قاب : 62 سانتی متر
رج : 0
طرح : شتر
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو گلیم سوزنی بافت قوچان طرح شتر دستبافت