نواری رومیزی سوزنی سیرجان نقشه محرمات دستباف

نواری رومیزی سوزنی سیرجان نقشه محرمات دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80675
محل بافت : سیرجان
عرض : 41 سانتی متر
طول : 105 سانتی متر
رج : 0
طرح : محرمات
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

نواری رو میزی سوزنی سیرجان طرح محرمات دستبافت