قالیچه سوزنی فرش قوچان نقشه خورجین تمام پشم

قالیچه سوزنی فرش قوچان نقشه خورجین تمام پشم

فروخته شده

کد فرش : 80670
محل بافت : قوچان
عرض : 107 سانتی متر
طول : 188 سانتی متر
رج : 0
طرح : خورجین
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه سوزنی فرش قوچان طرح خورجین