قالیچه سوزنی فرش قوچان نقشه خورجین تمام پشم رنگ گیاهی

قالیچه سوزنی فرش قوچان نقشه خورجین تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 80669
محل بافت : قوچان
عرض : 102 سانتی متر
طول : 187 سانتی متر
رج : 0
طرح : خورجین
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه سوزنی فرش قوچان با نقش خورجین