قالیچه سوزنی قوچان نقشه خورجین تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

قالیچه سوزنی قوچان نقشه خورجین تمام پشم رنگ گیاهی دستباف

فروخته شده

کد فرش : 80663
محل بافت : قوچان
عرض : 126 سانتی متر
طول : 196 سانتی متر
رج : 0
طرح : خورجین
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

قالیچه گلیم سوزنی قوچان نقشه خورجین رنگ گیاهی دستبافت