شش متری تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمشش متری تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمشش متری تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمشش متری تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشمشش متری تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

شش متری تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10866
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 303 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 18 کیلوگرم

شش متری تبریز نقشه گنبد شیخ لطف الله گل ابریشم