قالیچه تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

قالیچه تبریز نقشه جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22153
محل بافت : تبریز
عرض : 210 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : جدید علیا
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز طرح جدید علیا ابریشم