قالیچه تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22154
محل بافت : تبریز
عرض : 158 سانتی متر
طول : 207 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز طرح جدید علیا چله و گل ابریشم