شش متری تبریبز طرح جدید گنبد امام زاده چله و گل ابریشمشش متری تبریبز طرح جدید گنبد امام زاده چله و گل ابریشمشش متری تبریبز طرح جدید گنبد امام زاده چله و گل ابریشمشش متری تبریبز طرح جدید گنبد امام زاده چله و گل ابریشم

شش متری تبریبز طرح جدید گنبد امام زاده چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10867
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد امام زاده
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری تبریز نقشه جدید گنبد امام زاده چله و گل ابریشم