دو ذرعی سوزنی فرش سیرجاندو ذرعی سوزنی فرش سیرجاندو ذرعی سوزنی فرش سیرجاندو ذرعی سوزنی فرش سیرجان

دو ذرعی سوزنی فرش سیرجان

فروخته شده

کد فرش : 21025
محل بافت : سیرجان
عرض : 124 سانتی متر
طول : 180 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : نخودی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 7 کیلوگرم

دو ذرعی برجسته باف رنگ گیاهی