دایره قطر یک متر تبریز طرح علیا گل ابریشمدایره قطر یک متر تبریز طرح علیا گل ابریشمدایره قطر یک متر تبریز طرح علیا گل ابریشمدایره قطر یک متر تبریز طرح علیا گل ابریشم

دایره قطر یک متر تبریز طرح علیا گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50159
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : علیا جدید
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

فرش گرد تبریز قطر یک متر علیا گل ابریشم