تابلو فرش تبریز وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشمتابلو فرش تبریز وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

تابلو فرش تبریز وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61136
محل بافت : تبریز
عرض : 54 سانتی متر
طول : 74 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه وان یکاد جل جلاله گل ابریشم