تابلو فرش دستباف تبریز طرح گل سیدیان چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح گل سیدیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح گل سیدیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61130
محل بافت : تبریز
عرض : 45 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
عرض با قاب : 68 سانتی متر
طول با قاب : 83 سانتی متر
رج : 55
طرح : گل سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح گل تولیدی سیدیان چله و گل ابریشم