تابلو فرش دستباف تبریز گل عرضی مارک عبد السلام چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز گل عرضی مارک عبد السلام چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گل عرضی مارک عبد السلام چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61129
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 62 سانتی متر
طول بدون قاب 95 سانتی متر
عرض با قاب : 86 سانتی متر
طول با قاب : 116 سانتی متر
رج : 50
طرح : گل عرضی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تابلو فرش دستبافت تبریز طرح سبد گل چله و گل ابریشم