تابلو فرش دستباف تبریز گلدان تولیدی فتاحیان چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز گلدان تولیدی فتاحیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز گلدان تولیدی فتاحیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61124
محل بافت : تبریز
عرض : 52 سانتی متر
طول : 71 سانتی متر
عرض با قاب : 76 سانتی متر
طول با قاب : 95 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرشدستبافت تبریز طرح گلدان گل چله و گل ابریشم