قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22152
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 201 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری تبریز کف متن و حاشیه ابریشم خطیبی