قالیچه تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز خطیبی جدید کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22156
محل بافت : تبریز
عرض : 155 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید تبریز
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز پنجاه و پنج رج چله ابریشم و کف حاشیه ابریشم