قالیچه تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشمقالیچه تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز موج مهر نوین فر کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22161
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 202 سانتی متر
رج : 60
طرح : موج مهر تبریز
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : طلایی
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه تبریز نقشه موج مهر کف متن و حاشیه ابریشم