دایره قطر یک متر تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشمدایره قطر یک متر تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشمدایره قطر یک متر تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشمدایره قطر یک متر تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشم

دایره قطر یک متر تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50161
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

گرد قطر یک متر تبریز نقشه تقی زاده گل ابریشم