ذرع و چهارک دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشمذرع و چهارک دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشمذرع و چهارک دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشمذرع و چهارک دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم

ذرع و چهارک دستباف طرح جدید ماهی گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 41034
محل بافت : تبریز - خوی
عرض : 64 سانتی متر
طول : 104 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی جدید
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : بادامی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستباف نقشه جدید ماهی گل ابریشم