دایره قطر یک متر تبریز نقشه گنبد گل ابریشمدایره قطر یک متر تبریز نقشه گنبد گل ابریشمدایره قطر یک متر تبریز نقشه گنبد گل ابریشمدایره قطر یک متر تبریز نقشه گنبد گل ابریشم

دایره قطر یک متر تبریز نقشه گنبد گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50160
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : گنبد شیخ لطف الله
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

فرش تبریز گرد قطر یک متر گل ابریشم نقشه گنبد