تا بلو فرش تبریز طرح سرباز هخامنشی گل ابریشم سایز کوچک

تا بلو فرش تبریز طرح سرباز هخامنشی گل ابریشم سایز کوچک

فروخته شده

کد فرش : 61146
محل بافت : تبریز
عرض : 19 سانتی متر
طول : 26 سانتی متر
رج : 50
طرح : سرباز هخامنش
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح سرباز هخامنش سایز کوچک