قالیچه دستباف ترکمن تمام پشم طرح یموتیقالیچه دستباف ترکمن تمام پشم طرح یموتیقالیچه دستباف ترکمن تمام پشم طرح یموتیقالیچه دستباف ترکمن تمام پشم طرح یموتی

قالیچه دستباف ترکمن تمام پشم طرح یموتی

فروخته شده

کد فرش : 22164
محل بافت : ترکمن
عرض : 140 سانتی متر
طول : 190 سانتی متر
رج : 45
طرح : یموتی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 6 کیلوگرم

قالیچه دستبافت ترکمن تمام پشم طرح یموتی