تابلو فرش تبریز گلدان سفالی پر از گل تولیدی میر حیدری

تابلو فرش تبریز گلدان سفالی پر از گل تولیدی میر حیدری

فروخته شده

کد فرش : 61180
محل بافت : تبریز
عرض : 44 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان سفالی گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز کوزه پر از گل چله و گل ابریشم