قالیچه سه متری تبریز طرح جدید ظفر چله و گل ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید ظفر چله و گل ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید ظفر چله و گل ابریشمقالیچه سه متری تبریز طرح جدید ظفر چله و گل ابریشم

قالیچه سه متری تبریز طرح جدید ظفر چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22167
محل بافت : تبریز
عرض : 154 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 52
طرح : ظفر جدید تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : شکلاتی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت تبریز نقشه ظفر جدید ابریشم