قالیچه سوزنی فرش سیرجانقالیچه سوزنی فرش سیرجانقالیچه سوزنی فرش سیرجانقالیچه سوزنی فرش سیرجان

قالیچه سوزنی فرش سیرجان

آماده فروش

کد فرش : 21034
محل بافت : سیرجان کرمان
عرض : 141 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 0
طرح : خشتی برجسته
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : خردلی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه برجسته باف رنگ گیاهی