تابلو فرش تبریز وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

تابلو فرش تبریز وان یکاد جل جلاله برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61114
محل بافت : تبریز
عرض : 52 سانتی متر
طول : 70 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد جل جلاله
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : گلبهی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز وان یکاد برجسته باف گل ابریشم