تابلو فرش تبریز فرانسوی شاعر جوان برجسته باف

تابلو فرش تبریز فرانسوی شاعر جوان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61166
محل بافت : تبریز
عرض : 66 سانتی متر
طول : 101 سانتی متر
رج : 50
طرح : شاعر جوان
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز نقشه فرانسوی شاعر جوان برجسته باف گل ابریشم