تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد برجسته باف گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح وان یکاد برجسته باف گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61167
محل بافت : تبریز
عرض : 40 سانتی متر
طول : 82 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 2 کیلوگرم

تا بلو فرش تبریز طرح وان یکاد گل ابریشم و برجسته باف