تابلو فرش تبریز گلدان تولیدی سیدیان چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز گلدان تولیدی سیدیان چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61174
محل بافت : تبریز
عرض : 41 سانتی متر
طول : 58 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل چله و گل ابریشم مارک سیدیان